God rideskik

God rideskik er:
  1. Tilpas ridning efter vejens beskaffenhed. Grusveje og andre ubefæstede veje og stier er sårbare især i våde perioder.
  2. Rid grønt. Det vil sige rid i det grønne (vejsiden eller midterrabatten).
  3. Vis hensyn, så alle kan få gode naturoplevelser
  4. Sæt farten ned. Når man møder fodgængere cyklister forgængere eller andre , sættes farten ned i god tid og passer i skridt med så stor afstand som muligt.
  5. Vær opmærksom, når du passerer folde, fodersteder mm. Sæt ned i skridt og passer forsigtigt.
Mai-Britt Hagbarth  | Tlf.: 25180634 | egetvej50@gmail.com